Definisi Usyur

Usyur; Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur, Al Usyur (atau 1/10) Adalah pungutan atas pedagang ahlul harb (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), dipungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan Nisful Usyur (1/20) adalah pungutan atas para pedagang ahlul zimmah, orang kafir yang menghuni negeri Islam. Itulah pungutan yang dikenal dalam syari’at Islam. Rawwas Qal’ah Jie mendefinisikan ‘usyur sebagai berikut: Apa yang dipungut dari pedagang ahlu al-harb dan ahlu ad-dzimmah ketika mereka melewati batas negara Islam. Pada masa lalu jumlah yang dipungut dari apa yang mereka bawa adalah sepersepuluh.

Ushur adalah Salah satu sumber pendapatan negara Islam (income) yang berasal dari bea cukai barang impor (barang dagangan yang dibawa masuk ke negara Islam). Pertama kali dipraktikkan di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan ketentuan nisab bagi cukai impor adalah 200 dirham atau 20 mitsal tanpa haul. MA Manan (1992’’274), menerangkan tentang cara penaksiran dan pemungutan ushur, di antaranya sebagai berikut: Bazis setempat akan diadakan oleh jawatan pajak atau badan resmi lainnya yang dapat ditetapkan oleh Adminstrator Kepala atau pemilik tanah.

Seorang wajib ushur boleh menghitung kewajiban ushur-nya berdasarkan penaksiran sendiri dan menyampaikannya kepada Bazis dengan cara dan bentuk yang mungkin ditetapkan. Bila Bazis setempat berpendapat bahwa suatu penaksiran sendiri dari kewajiban ushur yang dilakukan oleh yang berkepentingan dapat diterima, hal ini akan diberitahukanya kepada wajib ushur sebagai ushur yang ditetapkan baginya. Bila seorang wajib ushur tidak menyampaikan penaksiran kewajiban ushurnya dalam subseksi. Dalam hal kontrak, sewa yang segera berlaku sebelum mulainya ordonansi ini, maka kewajiban membayar ushur bagi orang yang menyewakan dan si penyewa akan dibagi secara adil di antara mereka oleh Bazis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s